Coursera cursus grafeen met 71,6 punten gehaald

april 15, 2016 7:10 am Published by Ik heb de online cursus grafeen en 2d materialen van Coursera en gegeven door de Universiteit van Manchester met goed gevolg doorlopen. Dankzij deze cursus heb ik een veel beter inzicht gekregen in de werkingen van dit bijzondere materiaal. Het behalen van de cursus en de bemoedigende reacties van de cursusbegeleiders op mijn werk hebben mij het zelfvertrouwen gegeven mijn onderzoeken te intensiveren en mijn resultaten ook te delen. Coursera graphene 2016

Categorised in:

This post was written by Michel de Ruiter